BHV

Inhoud van de cursus:

Onderdeel EHBO (Eerste Hulp inclusief AED):
Het gaat hier om totaal 1 dag waarin theorie, maar vooral praktische vaardigheden (o.a. hartreanimatie en eerste hulp) aan de orde komen. Dit alles wordt gegeven door bevoegde kaderinstructeurs m.b.v. lotusslachtoffers. De leerstof die gevolgd wordt, wordt aangereikt door het Oranje Kruis, de landelijke organisatie voor EHBO.
Wij zijn als opleidingsinstituut aangesloten bij het Oranje Kruis omdat we vinden dat we aan kwaliteitsbewaking moeten doen en ervoor moeten zorgen dat onze cursisten in de praktijk echt levenshandelend op kunnen treden. Alleen opleiden om te voldoen aan de eisen van de ARBO-wet vinden we te mager. U kunt bij cursisten/bedrijven die onze opleiding gevolgd hebben informeren of we dit inderdaad waarmaken.
Onderdeel Brand, Ontruiming en Communicatie:
Dit onderdeel wordt gegeven op totaal 1 dag en natuurlijk door bevoegde kaderinstructeurs, waarbij ook weer aandacht is voor de theorie en de praktijk. De onderdelen ontruiming, alarmeren en samenwerken met brandweer en werken met noodsituaties komen aan de orde. Als onderdeel van die praktijk zal bijvoorbeeld daadwerkelijk een brand geblust worden.

Certificaat:
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat met een geldigheidstermijn van één jaar.

Herhalingslessen:
Om het certificaat BHV te verlengen moet er eenmaal per jaar een herhalingscursus van 3 uren gevolgd worden. Deze herhaling zal altijd een gecombineerde oefening gegeven door 2 kaderinstructeurs (EHBO + Brand) m.b.v. lotusslachtoffers zijn.
Al onze cursisten krijgen automatisch bericht van deze herhaling. Op de herhalingscursus zelf worden vervolgens de certificaten verlengd. Tevens ontvangt u voor uw administratie een overzicht van de medewerkers van uw bedrijf die voldoen aan de eisen van de ARBO-wet inzake bedrijfshulpverlening. U kunt dit overzicht vervolgens bewaren en overleggen bij eventuele controle van de ARBO dienst.

Informatie cursussen voorjaar 2024.
Informatie cursussen najaar 2024.

© Opleidingsinstituut EBHV.nl