Herhaling EHBO

Herhaling EHBO

Herhaling EHBO: Inhoud van de cursus:

Natuurlijk komen in de loop van het jaar alle onderdelen van de leerstof aan bod. Op iedere avond zullen één of enkele blokken leerstof aan de orde komen, bijvoorbeeld:
– de vitale functies
– stoornissen in het bewustzijn
– hartreanimatie (minimaal 2x per jaar)
– uitwendige wonden
– brandwonden etc.

Opzet cursus:

In principe zal er uitgegaan worden van een ongevalsituatie. Deze situatie wordt in scene gezet m.b.v. een lotusslachtoffer. De bedoeling is dus dat men zoveel mogelijk praktisch bezig is. Soms wordt er een casus gegeven, waarin men in groepjes gaat bespreken hoe dit probleem het best opgelost kan worden. Vervolgens zal er altijd een nabespreking plaatsvinden.
Behalve herhaling zorgen deze avonden ook voor verdieping en uitbreiding van de kennis. We werken altijd met een bevoegde kaderinstructeur en m.b.v. lotusslachtoffers.
Verder is het altijd mogelijk om met vragen te komen (eventueel vooraf zodat er een casus van gemaakt kan worden).
Kortom: er wordt gezorgd voor variatie in aanbod en verwerking van de leerstof.

Informatie cursussen voorjaar 2024.
Informatie cursussen najaar 2024.