In company

Algemeen:

Al onze cursussen kunnen in-company gegeven worden. De inhoud van de cursus is in grote lijnen hetzelfde. Het grote voordeel van een in-company cursus is natuurlijk de mogelijkheid om in te gaan op de specifieke situatie van uw bedrijf. Daarnaast is het vanaf ongeveer 8 cursisten voordeliger om de cursus op uw eigen bedrijf te organiseren. Tevens is het mogelijk (natuurlijk binnen zekere grenzen) de inhoud aan te passen aan uw wensen.

Cursusduur:

Cursus EHBO: In overleg.
Cursus BHV: 2 dagen bestaande uit Eerste Hulp inclusief AED+ Brand, Ontruiming en Communicatie. Deze cursus kan ook in de avonduren gegeven worden.
Herhalingscurus BHV: één dagdeel van 3 klokuren.
Herhalingscursus EHBO: in totaal 14 klokuren, te verdelen over verschillende dagdelen.
Cursus AED: 3 klokuren


Certificaten/diploma’s:

De certificaten en diploma’s worden door ons instituut verlengd. Tevens wordt altijd een overzicht gemaakt voor uw bedrijf wie de herhalingscursus gevolgd heeft. Dit overzicht kunt u vervolgens bewaren en overleggen bij eventuele controle van de ARBO dienst.
Naast genoemde cursussen zijn andere cursussen op aanvraag mogelijk.

Informatie cursussen voorjaar 2024.
Informatie cursussen najaar 2024.