Herhaling BHV

Inhoud cursus:

Ook hier komt natuurlijk de leerstof aan bod van de onderdelen Brand en Kernvaardigheden Eerste Hulp.
Bij Brand zal dat o.a. zijn: communicatie, ontruiming en het beperken en bestrijden van een beginnende brand. Bij Kernvaardigheden Eerste Hulp komen bijvoorbeeld de vitale functies, stoornissen in het bewustzijn, hartreanimatie, uitwendige wonden en brandwonden aan de orde.

Opzet cursus:

Er zal altijd een gecombineerde oefening plaatsvinden m.b.v. twee kaderinstructeurs (Brand en EHBO) en lotusslachtoffers. Er kan bijvoorbeeld een brand in een ruimte gesimuleerd worden met slachtoffers. Ook hier weer wordt behalve herhaling veel gedaan aan uitbreiding en verdieping van de leerstof. Tevens wordt gezorgd dat iedere keer weer andere elementen aan bod komen.

Cursusduur:

De herhalingscursus bedrijfshulpverlener bestaat uit één dagdeel van 3 klokuren.

Informatie cursussen voorjaar 2024.
Informatie cursussen najaar 2024.